Portál MKN-10

Autoři

KAROLYI Matěj PANOŠKA Petr SLOVÁK Dalibor KOMENDA Martin ZVOLSKÝ Miroslav

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Pro zobrazení obsahu českého překladu 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí byl v návaznosti na revidované druhé vydání z roku 2008 (s platností od 2009) vytvořen interaktivní webový portál MKN-10. Tento portál po desetiletí používání neodpovídá technickým provedením, ani nabízenými funkcemi.ÚZIS ČR proto v roce 2019 zahájil tvorbu nové podoby portálu, jehož hlavními výhodami oproti předchozímu řešení jsou fulltextové prohledávání termínů Tabelární části i Abecedního seznamu, dynamické zobrazování obsahu uloženého v databázi (snadná aktualizace a správa), zobrazování hierarchické struktury Tabelární části MKN-10 inspirované prohlížeči mezinárodní verze vytvořenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), maximální podobnost zobrazované struktury tištěnému vzoru Tabelární části, kontextové zobrazení souvisejících termínů Abecedního seznamu, kontextové zobrazení dalšího obsahu, především pravidel kódování z existujících (i předchozích nebo budoucích) metodických materiálů, ale například i odkazů na externí zdroje a definice, do budoucna předpokládané standardizované rozhraní webových služeb pro integraci do informačních systémů třetích stran.