Odpovědnost jako jediný princip etiky?

Autoři

KUŘE Josef

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis O odpovědnosti bylo v posledních dekádách napsáno mnoho. Stala se významným prvkem různých etických koncepcí. Pojem odpovědnosti doznává značné konjuktury, třebaže se jeho sémantika stává v rostoucí míře nepřesnou a celý diskurs odpovědnosti poněkud nepřehledným. Nepřehlednost plyne z odlišné sémantiky, z odlišných kontextů a z různosti oborů, v nichž diskursy odpovědnosti probíhají. Snad žádné z pojednání o odpovědnosti ovšem nevyvolalo tak intenzivní diskusi a nemělo takový vliv jako Princip odpovědnosti židovského filosofa Hanse Jonase, který poprvé vyšel v roce 1979.431 Jeho Princip odpovědnosti se záhy stal „filosofickým bestsellerem“, který navíc podle některých autorů má „paradigmatický charakter“.