Ferrocenes as new anticancer drug candidates: Determination of the mechanism of action

Název česky Ferrocey jako kandidáti na nová protinádorová léčiva: Stanovení mechanismu účinku
Autoři

SKOUPILOVÁ Hana BARTOŠÍK Martin SOMMEROVÁ Lucia PINKAS J VACULOVIČ Tomáš KANICKÝ Viktor KARBAN J HRSTKA Roman

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Eur. J. Pharmacol.
Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299919307770?via%3Dihub
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.172825.
Klíčová slova Cellular uptake-Ferrocene-Ovarian cancer-Reactive oxygen species-Transferrin-Transferrin receptor