Odborné stanovisko k organizaci prenatální kardiologie v České republice. Vypracované Pracovní skupinou dětské kardiologie České kardiologické společnosti

Autoři

TOMEK Viktor JIČÍNSKÁ Hana KLÁSKOVÁ Eva JEHLIČKA Petr BALATKA Pavel VÍT Pavel HECHT Petr REICH Oleg JANOUŠEK Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Vrozená srdeční vada je nejčastější vrozenou vadou vedoucí k úmrtí v dětském věku. Její prevalence se udává mezi 4–13 na 1 000 živě narozených dětí. Strukturální vay srdce jsou nejčastěji nerozpoznanou vrozenou vadou v prenatálním screeningu vůbec.3 Správná prenatální detekce může zlepšit prognózu řady vrozených srdečních vad. Program prenatální kardiologie má i významné ekonomické dopady, ať již v důsledku ukončování těhotenství s komplexně postiženými plody, nebo pro výrazně nižší výskyt komplikací u pacientů s včas diagnostikovaným onemocněním a včas léčených. Screeningový program založený na multidisciplinární spolupráci nyní existuje ve většině rozvinutých zemí a dále se rozvíjí. Z doporučení ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) pro ultrazvukové vyšetření plodu vyplývá, že k efektivnosti takového systému výrazně napomáhá nízký práh při doporučení k echokardiografi ckému vyšetření u specialisty na prenatální kardiologii. Obdobný doporučující přístup zastává i AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine), AEPC (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology) a American Heart Association.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info