Epilepsy miRNA Profile Depends on the Age of Onset in Humans and Rats

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky miRNA profil epilepsie závisí na věku v počátku onemocnění u lidí a potkanů
Autoři

BALOUN Jiří BENCÚROVÁ Petra TOTKOVÁ Tereza KUBOVÁ Hana HERMANOVÁ Markéta HENDRYCH Michal PAIL Martin POSPÍŠILOVÁ Šárka BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Frontiers in Neuroscience
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00924/full
Doi http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2020.00924
Klíčová slova miRNA; mesial temporal lobe epilepsy; animal model; human; sequencing; cross comparison study
Popis Epilepsie temporálního laloku (TLE) je závažná neurologická porucha doprovázená opakovanými spontánními záchvaty. Ačkoli znalosti o nástupu TLE jsou stále neúplné, patogeneze TLE s největší pravděpodobností zahrnuje aberantní expresi mikroRNA (miRNA). miRNA hrají zásadní roli v homeostáze organismu a jsou široce studovány v TLE jako potenciální terapeutika a biomarkery. Ve studiích TLE však dochází k mnoha nesrovnalostem v objevených miRNA kvůli modelově-specifické expresi miRNA, odlišnému věku v počátku epilepsie u pacientů nebo v souvislosti s využitím odlišných detekčních technologií. Použili jsme masivní paralelní sekvenování (MPS) k analýze mozkových tkání od 16 dospělých pacientů s mesiální TLE (mTLE) / hipokampální sklerózou (HS), 8 kontrol a 20 potkanů se syndromem podobným TLE a 20 kontrol pomocí stejného postupu a kategorizovali jsme tyto subjekty na základě věku v čase nástupu epilepsie. Všechny kategorie byly porovnány, abychom objevily překrývající se miRNA s aberantní expresi, které by mohly být zapojeny do TLE. Naše srovnávací analýzy ukázaly odlišné profily miRNA v závislosti na věku při nástupu epilepsie, dále jsme zjistily, že profil miRNA u potkanů s nástupem TLE v dospělosti dospělých vykazuje nejbližší podobnost s profilem u pacientů s mTLE / HS. Tato analýza navíc odhalila překrývající se miRNA mezi pacienty a potkaním modelem, které by se měly podílet na epileptogenezi a iktogenezi. Mezi překrývajícími se miRNA vynikají miR-142-5p a miR-142-3p, které regulují imunomodulační látky s pro-křečovými účinky a potlačují růst neuronů. Naše srovnávací studie posílila porozumění vlivu věku v počátku epilepsie na expresi miRNA a prohloubila znalosti o epileptogenezi. U pacientů i u potkaního modelu jsme použili stejný metodický pracovní postup, čímž jsme zlepšili spolehlivost a přesnost našich výsledků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info