Příspěvek k diferenciální diagnostice leiomyosarkomu a celulárního myomu

Autoři

BLÁHA Ondřej ČUPR Zdeněk FOUKAL T.

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gynekolog
Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova leimyosarcoma;myoma