Laparoskopická léčba tubární gravidity lokální aplikací prostaglandinu F2 alfa

Autoři

VENTRUBA Pavel ČUPR Zdeněk

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory