Příspěvek k difereciální diagnostice leiomyosarkomu a celulárního myomu

Autoři

BLÁHA Ondřej ČUPR Zdeněk FOUKAL Tomáš HABANEC Boris  

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gynekolog
Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova leiomyosarcoma;myoma