Význam odhadu množství plodové vody ultrazvukem

Autoři

MALÝ Zdeněk ČUPR Zdeněk BURNOG Tomáš

Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník přednášek Moravskoslezského porodnického dne, Brno, ČR
Citace