Chlamydia pneumoniae a infarkt myokardu? (Sérologická vyšetření)

Autoři

ZEMAN Karel POSPÍŠIL Leopold MEDKOVÁ Zuzana DIBLÍKOVÁ Ivana VOTAVA Miroslav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Chlamydia pneumoniae - myocardial infarction - serological tests
Popis Na přítomnost protilátek proti chlamydiím bylo vyšetřeno 156 sér nemocných s infarktem myokardu a 67 sér od osob kontrolních. Reakcí vazby komplementu bylo vyšetřeno 148 sér z infarktové skupiny, z nich reagovalo v titru 1:4 až 1:16 celkem 28 (18,9 %). V kontrolní skupině 67 sér reagovala v titru 1:4 jen 3 séra (4,5 %). Rozdíl je vysoce významný. Další vysoce signifikantní rozdíl byl zjištěn za použití reakce ELISA proti lipopolysacharidu Chlamydia pneumoniae ve třídě IgA: 57 % pozitivních sér versus 35 % v kontrolní skupině. Z výsledků vyplývá: 1. Chlamydia pneumoniae může hrát při vzniku aterosklerózy, resp. akutního infarktu myokardu důležitou roli. 2. Pro praktickou serologickou diagnostiku Ch. pneumoniae lze doporučit reakci ELISA anti-LPS. 3. Reakce vazby komplementu je pro screeningové vyšetření chlamydióz použitelná i dnes.