Direct and indirect evidence of Chlamydia pneumoniae in patients with significant stenosis of a. carotis of atherosclerotic origin

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Přímý a nepřímý průkaz chlamydia pneumoniae u pacientů s významnou stenózou a. carotis aterosklerotického původu
Autoři

ZEMAN Karel POSPÍŠIL Leopold ČANDERLE Jiří ŠTROBLOVÁ Hana LEYPOLD Jindřich GREGOR Zdeněk MEDKOVÁ Zuzana ŠERÝ Omar

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta medica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Mikrobiologie, virologie
Klíčová slova nested pcr dna chlamydia pneumoniae specific antibodies heat shock protein
Popis Cílem této studie bylo posoudit přímými a nepřímými metodami účast C. pneumoniae v patogenezi významné aterosklerotické stenózy karotid u třiceti nemocných (25 mužů a 5 žen, průměrný věk 67,5 roku). Přímý průkaz PCR produktu DNA C pneumoniae v aterosklerotickém materiálu získaném při operaci a, carotis byl pozitivní u 56,7% vyšetřených pacientů. Krevní séra nemocných byla vyšetřena enzymatickými imunoanalýzami (ELISA) pro detekci protilátek proti druhově specifickému proteinu vnější membrány C pneumoniae v globulinových třídách IgA, IgG a IgM a proti proteinu tepelného šoku chlamydií (cHSP60) v globulinové třídě IgG. Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydií byly prokázány u 56,7 %. Na základě výsledků předkládané práce považujeme pedevším přímý průkaz C. pneumoniae v aterosklerotických plátech metodou PCR a specifických protilátek proti C. pneumoniae v IgA globulinové třídě séra za významné ve smyslu její možné účasti na vzniku a progresi aterosklerózy a pro doplnění následné léčby a prevence remise po operaci stenózy karotid.
Související projekty: