Reducing post-traumatic insulin resistance by using non-glucose sources of energy.

Název česky Snížení posttraumatické inzulinové rezistence neglukózovými zdroji energie.
Autoři

PALYZA Vladimír TOMANDL Josef WILHELMOVÁ Ingrid

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta medica (Brno)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Insulin resistance; Insulinemia; Multiple trauma; Nitrogen balance; Parenteral nutrition; Non-glucose sources of energy