Baroreflex sensitivity in obese patients with and without features of metabolic syndrome.

Název česky Baroreflexní senzitivita u obézních pacientů s metabolickým syndromem
Autoři

SVAČINOVÁ Hana NEČASOVÁ Jana ROSENBERGOVÁ Blanka SIEGELOVÁ Jarmila FIŠER Bohumil SVOBODA Ladislav ZEMAN Dalibor

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Obesity
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova Baroreflex sensitivity in obese patients with and without features of metabolic syndrome.
Popis Baroreflexní senzitivita u obézních pacientů s metabolickým syndromem
Související projekty: