Functional impairment and quality of life in patients after acute stroke

Název česky Funkční poruchy a kvalita života pacientů po akutní mozkové příhodě
Autoři

TARASOVÁ Martina NEČASOVÁ Jana POHANKA Michal MOHSIN Kaid Ali Hashim DRLÍKOVÁ Lenka BÁRTLOVÁ Barbora NOSAVCOVOVÁ Eva AL-MAHMODI Nabil Abdulah Ibrahim AL-FADHLI Abdul Karim ANBAIS Farag Hassan ERAJHI Ashref Ali POSPÍŠIL Petr KONEČNÝ Lumír SIEGELOVÁ Jarmila

Rok publikování 2007
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Hodnocení kvality života pacientů po akutní mozkové příhodě s lehkými následky dle hodnocení funkční nezávislosti (FIM).
Související projekty: