Epidemiologie "civilizačních" nemocí

Autoři

KOTULÁN Jaroslav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Porovnání incidence a úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci a rakovinu v České republice a některých vyspělých zemích. Rovněž jsou zmíněny obezita, diabetes mellitus, alergie, osteoporóza a užívání nelegálních drog.