Chemizace prostředí

Autoři

KOTULÁN Jaroslav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Zdroje a trendy expozice populace u vybraných ubikvitárně se vyskytujících cizorodých látek; jejich zdravotní rizika.