Diseminovaná infekce Mycobacterium avium u pacienta s nově zjištěnou HIV infekcí

Autoři

HAVLÍČKOVÁ Kateřina SNOPKOVÁ Svatava POLÁK Pavel BOHATÁ Šárka HOLČÍKOVÁ Alena SVOBODOVÁ J. MACHÁČEK Ctirad HUSA Petr

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova AIDS; Disseminated mycobacteriosis; HTV; Mycobacterium avium complex; Opportunistic infection
Popis Mykobakterióza je v našich podmínkách poměrně vzácná. Nízká incidence patrně odráží vysokou proočkovanost české populace BCG vakcínou. Její význam však celosvětově narůstá v souvislosti se získanými imunodeficity zejména HIV infekcí. Případ pacienta z předkládané kazuistiky popisuje průběh diseminované mykobakteriózy u vietnamského azylanta s nově zjištěnou HIV infekcí v pokročilém stádiu. Diseminovaná mykobakterióza vyvolaná nejčastěji některým ze zástupců Mycobacterium avium complex (MAC) se u HIV-infikovaných pacientů většinou projevuje v nejrozvinutější fázi AIDS s extrémně hlubokým imunodeficitem nebo v rámci imunorestitučního zánětlivého syndromu (IRIS) krátce po zahájení antiretrovirové terapie. Zdravotní stav prezentovaného pacienta byl od začátku komplikován četnými paralelně probíhajícími závažnými oportunními infekcemi, které spolu s postupně progredující atypickou mykobakteriózou vedl k celkovému vyčerpání organizmu. Nepříznivou prognózu těchto infekcí výrazně ovlivňuje také zdlouhavá diagnostika opírající se o kultivační záchyt pomalu rostoucích mykobakterií. Na letálním průběhu u zmiňovaného pacienta měla významný podíl také rezistence k běžně užívaným antituberkulotikům, která byla zjištěna vzhledem k časové náročnosti testů citlivosti až post mortem.