Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat

Autoři

DUŠEK Ladislav ABRAHÁMOVÁ J. BORTLÍČEK Zbyněk BRABEC Petr FÍNEK J. GREGOR Jakub HOCH J. KLIMEŠ Daniel KOPTÍKOVÁ Jana KOŽENÝ P. MÁJEK Ondřej MALÚŠKOVÁ Denisa MUŽÍK Jan PAVLÍK Tomáš POC P. RYSKA M. SEIFERT B. SLAVÍČEK Lubomír SUCHÁNEK Š. TOMÁŠEK Jiří VORLÍČEK Jiří VYZULA Rostislav

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Nádory tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější onkologické diagnózy. V České republice je každoročně nově diagnostikováno téměř 8 500 pacientů s kolorektálním karcinomem a přibližně 3 900 osob tomuto onemocnění každým rokem podlehne. Celková prevalence přesáhne v roce 2012 hranici 55 000 osob. Společenské, etické i ekonomické důsledky vyplývající z takto vysoké zátěže jsou zřejmé. Publikace „Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat“ přináší ucelený přehled epidemiologické a léčebné zátěže české populace touto chorobou a věnuje se krátkodobým a dlouhodobým predikcím dalšího vývoje. Situace je rovněž hodnocena v mezinárodním srovnání, neboť v hodnotách incidence a mortality kolorektálního karcinomu obsazuje ČR přední příčky evropských i světových statistik. Z mezinárodních studií však také vyplývá pozitivní poznatek, že většině nádorů tlustého střeva a konečníku lze předejít účinnou prevencí. Kromě primární prevence je zde hlavním nástrojem organizovaný populační screening, který je založen na testech krvácení do stolice a na kolonoskopii. Otázkám prevence a výsledkům screeningu kolorektálního karcinomu jsou v publikaci věnovány zvláštní kapitoly. Ačkoli nejnovější data dokládají rostoucí výkonnost českého screeningu, celkově dosažené pokrytí populace bohužel stále není dostatečné. To platí pro včasný záchyt kolorektálního karcinomu obecně, neboť v ČR je setrvale téměř 50 % nových onemocnění diagnostikováno v pokročilých klinických stadiích, a tedy s výrazně sníženou šancí na vyléčení nebo dlouhodobé přežití pacienta. Publikace rovněž hodnotí přežití dosahované u českých pacientů jakožto zásadní ukazatel výsledků léčebné péče, u kterého v posledních 15 letech zaznamenáváme statisticky významné zlepšení. Pravděpodobnost 5letého relativního přežití je u včasně diagnostikovaného kolorektálního karcinomu v klinickém stadiu i vyšší než 88%. Tato čísla opět potvrzují nutnost účinné prevence a posílení screeningu tohoto preventabilního onemocnění. V tomto směru má publikace ambici informovat odbornou i laickou veřejnost, a proto věnuje značný prostor přehledu dostupných informačních zdrojů.