Kombin. chirurg. léčba syndromu portální hypertense, refrakterního na konvenční medikamentosní léčbu

Kód projektu
IZ1419
Období řešení
1/1993 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Předmětem projektu je medikamentosně neovlivnitelný ascites. Přistupujeme k rekfrekter. ascitu kombinací Le Veenovy spojky s TIPS, přehodnocujeme lymfovenosní spojení a připravujeme algoritmus optim.chir.léčby závaž.ascitických nemocných.