Experimentální model těžkého subarachnoidálního krvácení (Model těžkého SAK)

Kód projektu
MUNI/11/InGA04/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Subarachnoidální krvácení (SAK) z ruptury aneuryzmatu je závažný stav spojený s vysokou mortalitou, který předmětem intenzivního výzkumu klinického i experimentálního. Současně používaný experimentální model SAK reprezentuje pouze lehký a střední SAK, protože zvířata jsou po operaci extubována, což eliminuje jedince s těžkým SAK, kteří nejsou schopni spontánně ventilovat.

Cílem projektu je zjistit, zda zvířata s těžkým SAK přežijí při zajištění umělé plicní ventilace po dobu 4 až 8 hodin od operaci. Dalším cílem je zhodnotit, zda je u zvířat s těžkým SAK detekovatelný rozdíl v zánětlivé odpovědi ve srovnání se zvířaty s lehkým/středním SAK.

Publikace

Počet publikací: 1