Posílení výuky v cizím jazyce pro management sportu

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/0108/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na posílení internacionalizace studijního oboru Management sportu formou hostování zahraničních akademických pracovníků. V rámci projektu se zrealizuje kontaktní výuka uznávanými osobnostmi v oblasti sportovního managementu z Velké Británie a Holandska. Při výběru zahraničních odborníků se zaměříme na ty instituce, které budou potencionálními partnery fakulty pro vytvoření společných studijních programů. V rámci jejich pobytu se uskuteční workshopy.