Srovnání systémů a politik pro podporu elitního sportu v ČR se zahraničím

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1468/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na mezinárodní projekt SPLISS (www.spliss.net), který se věnuje mezinárodnímu srovnání národních systémů a politik pro podporu elitního sportu. V projektu budou získána data za Českou republiku s využitím nástrojů vyvinutých mezinárodním týmem konsorcia SPLISS. Výzkumný tým bude zjišťovat situaci v České republice, pokud jde o hlavní pilíře modelu SPLISS a klíčové indikátory úspěchu elitního sportu a tyto porovná s dosavadními výsledky projektu SPLISS z 15 krajin světa. Výsledky budou prezentovány ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích ale také Českému olympijskému výboru a MŠMT jako podkladové materiály pro tvorbu politik a opatření na podporu elitního sportu v ČR.

Publikace

Počet publikací: 3