Příprava studijního materiálu „ Případové studie pro výuku předmětu Personální management ve sportu v anglickém jazyce“

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/1613/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na zpracování multimediálního studijního materiálu v anglickém jazyce pro předmět Personální management (bp/bk 2345) ve sportu a to ve spolupráci se zahraničním partnerem. Projekt je zaměřen na posílení výuky v anglickém jazyce formou případových studií. Předmět je v současnosti vyučován pouze v českém jazyce.
Projekt přispěje k naplňování jednoho ze strategických záměrů fakulty a to aby si studenti posílili své jazykové kompetence a měkké kompetence v cizím jazyce.

Publikace

Počet publikací: 1