FSpS - Příspěvek na IP 2017

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
ROZV/25/FSpS/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Příspěvek IP 2017 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018.