Polymerní enterální výživa (sipping) a její inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice.

Kód projektu
MUNI/FR/0977/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výskyt malnutrice ve zdravotnictví představuje celosvětový problém. Až 30 % pacientů je malnutričních již při přijetí do nemocnice a až u 30 % pacientů se malnutrice vyvine v průběhu hospitalizace. Polymerní enterální výživa ve formě sippingu jednoznačně zlepšuje nutriční stav. Cílem projektových aktivit je vytvoření online studijní opory zaměřené na praktické možnosti využití nových přístupů ve využití polymerní enterální výživy v prevenci a léčbě malnutrice.

Publikace

Počet publikací: 1