Caveolin 1 jako marker glykolýzy u nádorových buněk prostaty

Kód projektu
ROZV/23/LF16/2019
Období řešení
5/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Caveolin-1 (Cav-1) je protein o velikosti 21 kDa obvykle lokalizovaný v kaveolách. Cav-1 byl spojen s endocytózou, organizací extracelulární matrix a regulací homeostázy cholesterolu. Cav-1 může hrát důležitou roli v buněčném metabolismu, protože poskytuje místo ukotvení glykolytických enzymů, jako je fosfofruktokináza a aldoláza. Kauzální spojení mezi expresí Cav-1 a glykolýzou bylo prokázáno například u pokročilého karcinomu tlustého střeva, kde vysoká exprese Cav-1 zvýšila příjem glukózy a produkci ATP. Vliv Cav-1 na buněčný metabolismus je zřejmě závislý na buněčném kontextu. Zatímco u některých typů buněk vysoká exprese Cav-1 podporuje glykolytický fenotyp u některých typů buněk naopak zvyšuje míru glykolýzy Cav-1 knock-down. Primární nádory prostaty nevykazují v počátečních fázích kancerogeneze vysokou míru glykolýzy a zvýšené vychytávání glukózy (Warburgův efekt), což má klinický význam, protože tyto nádory nejsou detekovatelné na FDG-PET skenech. Warburgův efekt se objevuje pouze v pozdních stádiích karcinomu prostaty. Podle našich předběžných výsledků je exprese Cav-1 vysoká v buněčné linii odvozené z benigní prostatické tkáně (PNT1A) a v buněčné linii odvozené z metastáz karcinomu prostaty (PC-3). Buňky 22Rv1 odvozené z primárního nádoru prostaty vykazovaly naopak nízkou expresi Cav-
1. Tato fakta naznačují, že glykolýza u karcinomu prostaty může být ovlivněna expresí Cav-1. Pokud vysoká exprese Cav-1 u karcinomu prostaty způsobuje vysokou závislost na glukóze, pak jde o atraktivní marker k identifikaci pacientů s nádorem prostaty, kteří by mohli mít prospěch z inhibitorů glukózových transportérů a z inhibitorů glykolýzy. V této studii bychom se chtěli zaměřit na expresi Cav-1 a jeho vliv na metabolismus nádorových buněk prostaty. Dále budeme sledovat citlivost nádorových buněk prostaty s různou mírou exprese Cav-1 na metformin a vliv klinicky využívaného statinu (Atorvastatin) na expresi Cav-1. Metabolická aktivita prostatických nádorových buněk (PC-3, PNT1A a 22Rv1) bude stanovena pomocí MTT eseje a Agilent Seahorse XF ATP Real-Time rate eseje. Exprese Cav-1 bude ovlivňována pomocí siRNA.