Taxonomické hodnocení jednobuněčných pikoplanktonních cyanobakterií z hlediska buněčné a molekulární biologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA310/95/1191
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Cyanobakterie jsou nejjedodušší oxyfototrofní mikroorganismy stojící na počátku evoluce rostlin. V biosféře mají nezastupitelnou roli především svou schopností adaptace na extrémní životní podmínky a svou schopností fixovat plynný dusík se podstatnou měrou podílejí na prvních krocích primární sukcese. Taxonomická determinace pikoplanktonních cyanobakterií je velmi nedostatečná a z hlediska ultrastruktury je pikoplankton v podstatě neznámým fenoménem. Cílem tohoto navrhovaného projektu je sjednotit výsledky ekofyziologického, molekulárního a ultrastrukturálního hodnocení vybraných kmenů pikoplanktonních cynobakterií a na základě získaných kritérií vypracovat systém klasifikace těchto mikroorganismů. Tento projekt je napojen na přípravu evropských monografií cynobakterií a bude jedním z materiálů pro světový přehled planktonních cynobakterií.

Publikace

Počet publikací: 8