Možnosti posílení účinnosti G-CSF v podmínkách radiačního útlumu krvetvorby mechanismy receptorového působení extracelulárního adenosinu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA306/96/1721
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Záměrem je další rozvíjení původních nálezů navrhovatelů projektu, které prokázaly možnosti potencovat in vivo buněčnou proliferaci a diferenciaci v granulopoetickém systému krvetvorby prostředky zvyšujícími hladinu extracelulárního adenosinu (dipyridamol, AMP) a demonstrovaly synergismus těchto efektů s působením granulocytárního kolonie stimulujícího faktoru (G-CSF) (viz projekt GA ČR, č. 306/93/0051 1993-95). V pokusech na myších bude sledována účinnost kombinovaného působení těchto faktorů v podmínkách dřeňového útlumu krvetvorby vyvolaného gama-ozářením, a to při jejich podání v preventivním i terapeutickém režimu. Cílem projektu bude přispět k posílení a optimalizaci terapie leukopenických stavů pomocí G-CSF i k její širší využitelnosti s ohledem na snížení její finanční náročnosti.

Publikace

Počet publikací: 6