50. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020

Organizačný a Odborný výbor ŠVK PriF UK si Vás dovoľuje pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22. apríla 2020.

5. 3. 2020

50. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020 sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22. apríla 2020.

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty. Pri príležitosti 50. výročia ŠVK bude tento rok udelených a množstvo iných ocenení.

Záštitu nad jubilejným 50. ročníkom ŠVK prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
Príspevky prechádzajú recenzným konaním cez webové rozhranie. Recenziu príspevkov zabezpečuje odborný výbor tvorený docentmi a profesormi Prírodovedeckej fakulty UK v Ba. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov od 4.3. do 18.03.2020 
Viac informácia na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

Eva Viglašová
/predseda ŠVK PriF UK/


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info