Proběhlo historicky první odborné adaptační školení pro akademiky na LF MU

Začátkem února proběhlo na LF MU historicky první odborné adaptační školení pro akademické pracovníky a pracovníky na výzkumných projektech akademických pracovišť LF MU. Zúčastnilo se více než 60 zaměstnanců, kteří nastoupili na fakultu v průběhu roku 2022.

9. 2. 2023

Bez popisku

Půldenní setkání zahájil děkan LF MU, prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., s provozně administrativními informacemi o fakultě a činnostech děkanátu LF MU zaměstnance seznámil tajemník LF MU, Ing. Michal Sellner. Následovala témata Publikace a plagiátorství, které představili Mgr. Tereza Miškechová za Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU a Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. za Knihovnu univerzitního Kampusu. Mgr. Miškechová se věnovala také oblasti Open science a data managementu. Přednášku k duševnímu vlastnictví vedli Ing. Karolina Kašparová za Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU a Mgr. et Mgr. Matěj Búřil za CTT MU. Úvod do studijní agendy zajistily za tým IS MU E-technička, Mgr. Dominika Rebhanová a IS technička, Michaela Boďová.​

Cílem této aktivity je seznámení s klíčovými oblastmi a jejich zástupci vybraných agend pro nově nastupující zaměstnance. Aktivita probíhá v návaznosti na Akční plán HR Award a Strategický záměr fakulty pod patronátem koordinátorky vzdělávání Mgr. et Mgr. Markéty Bártové​​ a Personálního oddělení LF MU.

Děkujeme všem vystupujícím i účastníkům a těšíme se na dalším setkání. Následující adaptační školení chystáme před začátkem zimního semestru. 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info