Global Young Scientists Summit 2023

Nominujte doktorandy a mladé vědce do 31. 5. 2022!

3. 5. 2022

Nominujte excelentní PhD studenty a mladé vědce pro nadcházející ročník Global Young Scientists Summit 2023, který je organizovaný National Research Foundation Singapore (NRF) a uskuteční se od 17. do 20. ledna 2023 v Singapuru s možností účasti buď on-site, nebo on-line.

Vyberte prosím:

- jednu osobu z řad doktorských studentů a/nebo postdoků z vašeho HS dle níže uvedených požadavků, z nichž budou následně nominovány za MU dvě osoby jako on-site Participants (osoby se zúčastní summitu fyzicky, nutná úhrada nákladů na cestu a stravu) a dále

- dvě ženy a dva muže z řad doktorských studentů a/nebo postdoků z vašeho HS dle níže uvedených požadavků, z nichž bude následně nominováno za MU 20 osob jako online Viewers (osoby se zúčastní summitu online) a

- a zašlete jména a příjmení s tituly, e-mailový kontakt a CV (výhradně v tomto formátu) vybraných osob do obou kategorií účasti za jednotlivá HS.

Doporučujeme nominovat osoby, které například získaly cenu rektora, děkana či jiné ceny/ocenění udělené pro doktorandy či mladé vědce.

Nominace prosím zasílejte nejpozději do 31.5.2022 e-mailem Ing. JobekovéOddělení pro kvalifikační rozvoj.

Požadavky organizátorů na výběr nominantů:

  • v době konání summitu nesmí být starší 35 let;
  • měli by projevovat skutečný zájem o vědu a výzkum;
  • měli by prokázat silný závazek k hlavnímu oboru studia a k mezioborové práci;
  • musí získat podporu organizace, která byla vyzvána, aby poskytla nominované osoby, NEBO získat silnou podporu své přihlášky od svého vedoucího oddělení a/nebo mezinárodně uznávaných vědců prostřednictvím doporučujícího dopisu;
  • musí plynně hovořit anglicky, aby se mohli aktivně účastnit diskusí;
  • se neúčastnili předchozích ročníků Global Young Scientists Summit (s výjimkou GYSS 2021 a 2022), a
  • nemají dosud stálé pracovní místo (vědci se stálým pracovním místem, zejména na úrovni profesorů, nebudou na summit obecně přijati).

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info