Harmonogram sběru výsledků VaV

Harmonogram sběru výsledků VaV LF MU odesílaných do RIV v roce 2022.

18. 1. 2022

28. 2. 2022: Uzávěrka pro doplnění chybějících záznamů výsledků VaV za rok 2021 do aplikace Publikace IS MU.

1. – 14. 3. 2022: Zaslání přehledu výsledků VaV druhu Jimp označených k převodu do RIV za příslušné pracoviště LF MU přednostům a přednostkám pracovišť s žádostí o odsouhlasení a potvrzení podpisem.

25. 3. 2022: Termín pro doručení podepsaných přehledů výsledků VaV 2021 na Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU.

28. 3. – 15. 4. 2022: Finální kontrola výsledků VaV LF MU v aplikaci Publikace IS MU.

Mgr. Tereza Miškechová

referentka pro výzkum a vývoj


telefon: 549 49 5405
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info