Jak zaujmout a přilákat postdoky ze zahraničí

Načerpejte nejdůležitější poznatky z naší účasti na workshopu „Attracting international postdocs“, který organizoval koncem května Odbor pro personální řízení RMU ve spolupráci s Czexpats in Science.

4. 7. 2024

Bez popisku

Věnovali jsme se tématům propagace, recruitmentu, a onboardingu zahraničních postdoků. Cílem akce bylo načerpání inspirace od profesionálů, kteří mají pestré zahraniční zkušenosti z pozice postdoků. Hlavním cílem Czexpats in Science je propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou i s vědci a relevantními institucemi v České republice. Dále se snaží vědcům v zahraničí pomoci s orientací v prostředí české vědy, usnadňovat jejich návrat do českého prostředí, poskytnout jedincům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu a v neposlední řadě také podporovat jejich mobilitu, zejména sdílením zkušeností a informací.

V první části workshopu se Matouš Glanc, ředitel Czexpats in Science, věnoval definici pozice postdoka, jeho významu i přínosu a také možnostem, jak oslovit a přilákat kvalitní kandidáty. Dále se zaměřil na specifika procesů onboardingu a adaptace. V další části následovaly konkrétní zkušenosti postdoků, českých vědkyň, které právě teď působí v zahraničí. S vědkyněmi proběhla diskuze, při které se účastníci mohli ptát na vše, co je na pozici postdoků zajímá.

Zdůrazňován byl význam mezinárodní mobility a diverzity myšlenek, podpora postdoků je klíčová pro rozvoj výzkumných ambicí a kariérní růst jednotlivců. Instituce by měla zajistit vhodné podmínky a podporu pro postdoky, včetně administrativní podpory, bydlení a péče o rodinu. Transparentní a atraktivní procesy výběru kandidátů jsou nezbytné pro přilákání a udržení kvalitních kandidátů. Onboarding a adaptace nových zaměstnanců by měly být efektivní, aby mohli co nejdříve začít pracovat na svých výzkumných projektech. 

Bez popisku

Jaké jsou tedy konkrétní rady, jak zaujmout a přilákat kvalitní kandidáty a jak postupovat při jejich adaptaci? Co je pro ně důležité a co postdoci potřebují?

  • nabídnout atraktivní výzkumný projekt, kterým si vylepší svoje CV
  • prostředky pro realizaci výzkumného projektu
  • výhodné podmínky pro práci
  • příležitosti pro kariérní rozvoj
  • možnosti mentoringu
  • administrativní podporu a informace - daně, povolení k pobytu, zdravotní pojištění, proplácení cest apod.
  • bydlení
  • komunikaci v angličtině na pracovišti
  • zajištění relokace pro rodinu

 

Na podzim bude následovat další workshop, který se zaměří procesy rozvoje, kariérních drah, hodnocení, motivace a offboardingu postdoků o který se s vámi opět podělíme.

Zajímá vás, co vše jsme v rámci workshopu probírali? Projděte si celou prezentaci Matouše Glance, kde najdete například také tipy, kde hledat nové postdoky. Připojujeme také zajímavé články na toto téma.

Prezentace z workshopu Článek 1 Článek 2


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info