Letní škola OPEN SCIENCE 14. - 18. září 2020

Chcete být úspěšný vědec? Potřebujete se dozvědět hned ze začátku kariéry důležité informace o trendech, které v dnešní době výrazně mění zavedenou vědeckou praxi? Víte, jak napsat dobrý vědecký článek a zaujmout své posluchače?

9. 7. 2020

Předpokládaný počet účastníků školy je 30.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování.
Program LŠOS obsahuje vždy tematicky zaměřený dopolední a odpolední blok. Pracovní
jazyk je čeština (výjimečně může být zařazen anglický blok). Program přednášek bude
upřesněn v průběhu měsíce července 2020.

LŠOV je pro účastníky zdarma. Místo konání: JCMM Brno, Česká 166/11. Občerstvení
během dne zajištěno. Ubytování si (v případě potřeby) účastníci zajišťují sami.
Registrace prostřednictvím webového formuláře do 4. 9 2020.

LŠOS je otevřena všem mladým vědcům z ČR, tj. komukoliv, kdo má ukončené magisterské nebo inženýrské studium a plánuje jít na doktorské studium. Stejně tak pro ty, co již v současnosti rozvíjí vědeckou dráhu, ať již v rámci Ph.D. studia (interní/dálková
forma) nebo působením v jakékoliv vědecké nebo výzkumné instituci v ČR či v zahraničí.

Otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním podmínkám rozvoje
současné vědy. Dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje
rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání. V širším smyslu si tak
otevírání vědy (neboli Open Science) můžeme představit jako transformaci vědeckého
procesu na možnosti 21. století. Jsou to právě mladí vědečtí pracovníci (tzv. ECR neboli
Early Career Researchers), kteří v této transformaci budou hrát významnou roli. Cílem
LŠOS je tak účastníkům poskytnout během jednoho týdne ucelenou představu o tom,
jaké novinky a trendy se v této oblasti se aktuálně dějí a skloubit je s praktickými činnosti
vědecké kariéry.
LŠOS je otevřena všem mladým vědcům z ČR, tj. komukoliv, kdo má ukončené
magisterské nebo inženýrské studium a plánuje jít na doktorské studium. Stejně tak pro
ty, co již v současnosti rozvíjí vědeckou dráhu, ať již v rámci Ph.D. studia (interní/dálková
forma) nebo působením v jakékoliv vědecké nebo výzkumné instituci v ČR či v zahraničí.

Potřebujete se na něco ještě zeptat? Nejste zatím rozhodnutí? Bližší informace jsou
k dispozici na e-mailové adrese: orion@jcmm.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info