LF MU a CZECRIN na 65. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci o inovacích v medicíně

Ve dnech 11.-15. 1. 2023 proběhla v Mariánských Lázních již 65. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Letošním mottem byly „Nové cíle psychofarmakoterapie“. V rámci konference se také konalo sympózium o tom, kdo je nositelem inovací v medicíně. Garantem sympozia byl profesor Tomáš Kašpárek z LF MU.

19. 1. 2023

 V rámci 65. česko-slovenské psychofarmakologické konference se pod záštitou přednosty Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno a proděkana pro vědu a doktorské studium LF MU profesora Tomáše Kašpárka se v pátek 13. ledna konalo sympozium na téma "Kdo je nositelem inovací v medicíně - akademický svět nebo průmysl?"

Svůj příspěvek s názvem "Transfer mezi výzkumem a praxí" přednesla manažerka pro transfer technologií LF MU Karolina Kašparová. Věnovala se zejména tomu, jaké nástroje a proof-of-concept programy lze využívat v přenosu poznatků z výzkumu do praxe, jak vyspělý je český ekosystém transferu technologií a investic a prezentovala několik příkladů dobré praxe. 

Jana Unar Vinklerová z národní infrastruktury CZECRIN, sídlící na LF MU, seznámila posluchače s činností Českého národního uzlu Evrospké sítě infrastruktur klinického výzkumu a s možnostmi spolupráce, kterou CZECRIN výzkumníkům nabízí. 

Další z řečníků, profesor Jiří Horáček z Národního ústavu duševního zdraví se s účastníky sympozia podělil o své zkušenosti s realizací akademické klinické studie, uskutečněné mimo jiné s podporou výzkumné infrastruktury CZECRIN. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info