MU vydala Plán genderové rovnosti

V polovině prosince vedení univerzity schválilo a zveřejnilo Plán genderové rovnosti (GEP MU) na léta 2022–2024.

14. 1. 2022

Jako podklad pro vytvoření tohoto Plánu probíhal v první polovině roku na naší fakultě Gender audit, který realizoval HR Award tým pod vedením proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D., za podpory pana děkana a metodické podpory rektorátu Masarykovy univerzity. Audit se skládal z kvantitativní a kvalitativní analýzy současného stavu rovných příležitostí a pracovních podmínek na LF MU.

Existence Plánu genderové rovnosti na instituci je od roku 2022 podmínkou pro účast našich vědců a vědkyň v grantových soutěžích.

Děkujeme všem, kteří se do příprav zapojili a pomohli tak ke vzniku tohoto dokumentu a souvisejících aktivit, které pomohou zlepšovat pracovní podmínky na fakultě i univerzitě.

GEP MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info