Přihlaste svůj projekt do soutěže Brno PhD Talent!

Registrace bude otevřena 5. - 24. 9. 2024.

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu.

20. 6. 2024

Bez popisku

Přijďte na Workshop pro žadatele!
Kdy: 5. září 2024, v  9:00 hod.
Kde: Česká 11, room no. 308.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?
 • Dokážu svůj projekt řádně odprezentovat tak, aby jeho smysl, vize a důvody pro jeho podporu oslovily komisi?

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu.

Základní informace o programu naleznete v dokumentu Brno Ph.D. Talent in a Nutshell.

Jak nejlépe napsat projekt se dozvíte v dokumentu Guide for Applicants 2024.

Podmínky pro registraci do soutěže:

 • student prezenčního studia na jedné z partnerských univerzit (v přihlášce uvedete datum přijetí k doktorskému studiu a zápisu ke studiu)
 • být zapsán do prvního ročníku doktorského studijního programu nejpozději do 18. listopadu 2024
 • být v době registrace ve věku do 32 let včetně
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor

Základní struktura přihlášky:

Uchazeč si vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě. Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí - odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.

Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Registrace je otevřena 5. - 24. 9. 2024

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás.

Brno Ph.D. Talent - O projektu | JCMM

* VUT, MU, MENDELU, VETUNI


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info