Setkání zástupců pracovišť garantujících nelékařské studijní programy

V úterý 25. června 2024 se uskutečnilo již tradiční setkání proděkanky pro nelékařské studijní programy a IT se zástupci 7 pracovišť, která garantují 17 nelékařských studijních programů na LF MU. Jednání se uskutečnilo tradičně na Ústavu zdravotnických věd.

27. 6. 2024

Bez popisku
Bez popisku

Setkání zahájila proděkanka pro nelékařské studijní programy a IT profesorka Andrea Pokorná. Garantům studijních programů (dále jen SP), jejich koordinátorům, akademickými pracovníkům a zástupcům děkanátních oddělení poděkovala za jejich úsilí a neutuchající práci, která přispěla k úspěšné realizaci uplynulého akademického roku.

Jednání pokračovalo prezentacemi informací o akreditacích a zajištění kvality SP, studijních oporách u kombinovaných forem SP, modifikaci bakalářských prací, analýze počtu výstupů z učení SP a kontrole správnosti údajů u předmětů v IS MU (Oddělení pro vědu a kvalitu, prezentovaly Silvie Koutná a Jana Sedláková). Aktuality ze Studijního oddělení, harmonogram akademického roku a administrativu závěrečných prací prezentovaly Blanka Hromadová a Magda Teryngelová. O stavu přípravy rozvrhů na následující akademický rok informovala fakultní rozvrhářka Lenka Grycová ze Studijního oddělení. Marie Krulová s Václavem Tesaře z Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy představili nově připravené infografiky SP a záměr aktualizovat postupně webové prezentace jednotlivých SP.

Na závěr proběhla konstruktivní diskuze nad prezentovanými tématy i aktuálními požadavky na metodické vedení výuky. Paní proděkanka následně ještě jednou poděkovala všem zúčastněným a popřála jim klidné a pohodové léto plné odpočinku, které umožní načerpat síly do následujícího akademického roku. Vyjádřila také očekávání další milé spolupráce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info