Tři vědkyně z LF MU získaly grant GA MU CAREER RESTART

Interní grant GA MU CAREER RESTART na podporu začlenění vědeckých pracovníků do výzkumných týmů po přerušení kariéry získaly tři vědkyně z LF MU. Fakulta tak byla v letošní výzvě nejúspěšnějším žadatelem o podporu.

1. 12. 2021

Cílem schématu podpory GA MU CAREER RESTART je vytvoření podmínek pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení jejich výzkumné kariéry, nejčastěji v důsledku čerpání rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na MU. Díky poskytnuté podpoře dojde k urychlení návratu mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a umožní jejich další kariérní růst směrem k samostatným seniorním vědeckým pozicím.

Letošní ročník interní soutěže probíhal od 1. září do 15. října 2021. 

Celouniverzitně bylo podpořeno 10 projektů, přičemž z LF MU byly oceněny 3 projekty:

Mgr. Kateřina Amruz Černá, Ph.D. - projekt Career Restart - Next generation sequencing in neural development and disease

Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. - projekt Mechanisms of renoprotective effect of SGLT2 inhibition in T2DM patients

Mgr. Tereza Renzová, Ph.D.projekt Career restart - Role of Tau tubulin kinase 2 and regulation of its activity in cilia formation

Podpořené projekty, resp. jejich řešitelé, obdrží finanční podporu ve výši 500 tisíc korun ročně po dobu dvou let. 

Seznam podpořených projektů


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info