InGA LF Accelerate

VÝZVA 2023 - výsledky zde a více info níže

   Získejte až 500 000 Kč na rozvoj vašeho výzkumu!

Za účelem posouzení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje na LF MU a dosažení znatelného posunu v procesu jejich uplatnění v praxi bylo v létě 2021 v rámci Interní grantové agentury LF MU vytvořeno projektové schéma LF Accelerate.

Cílem schématu je:

 • zvýšení počtu a kvality výsledků výzkumu a vývoje vytvářených na LF MU za účelem jejich uplatnění v praxi,
 • zvýšení interakce mezi LF MU a aplikační sférou, včetně zvyšování povědomí o výzkumných činnostech a výsledcích LF MU,
 • podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, Proof of Concept projektů a zakládání start-up / spin-off společností na LF MU.

V rámci realizace podpořených projektů musí být:

 • dosaženo minimálně jednoho výsledku uznávaného dle definice druhů výsledků (RIV), nebo výsledku typu O, vedeného jako „ostatní výsledky”, dedikované majoritně LF MU
 • prokazatelně navázána komunikace či spolupráce s minimálně jedním komerčním partnerem,
 • podána alespoň jedna žádost o navazující financování (externí i interní schémata),
 • připravena marketingová prezentace výsledků bezpečná z hlediska ochrany důvěrných informací a zveřejněna prostřednictvím vhodných propagačních kanálů.

Expertní panel pro posouzení aplikačního potenciálu jednotlivých žádostí o podporu:

 • Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. manažerka duševního vlastnictví, Centrum pro transfer technologií MU
 • MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA, CZECRIN, vedoucí CTC, access & development manager
 • Dr. Barbora Šumová, Senior Investment Associate at i&i Biotech Fund & Member of the Board of Directors
 • Dr. Scott Kraft, Faculty Lead - Innovation Hub at W21C, University of Calgary; Director of the SPARK Calgary program
 • prof. Craig Garner, Charité Berlin; previously Stanford University; Founder and Director of SPARK-BIH; Co-founder and Advisor, Navan Technologies, Inc. and  Balance Therapeutics, Inc.

Grantové schéma je založeno na principech úspěšného mezinárodního SPARK Stanford Program.

Směrnice Interní grantová agentura LF MU

Podpořené projekty 2023
MUNIMILK 2: Biotechnology for human milk production

MUNIMILK 2: Biotechnology for human milk production

Hlavní řešitelka: Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Cílem tohoto projektu je dále rozvíjet unikátní biotechnologii výroby mléka v laboratoři směrem k výrobě lidského mateřského mléka. 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

A rapid robust technique to quantify the invasiveness of cancer cells based on their physical properties

A rapid robust technique to quantify the invasiveness of cancer cells based on their physical properties

Hlavní řešitel: MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU

Deformovatelnost buněk je potenciálně důležitým diagnostickým prediktorem agresivity nádoru. Cílem tohoto projektu je ověřit praktické aspekty kvantitativního fázového zobrazování (QPI) v tomto kontextu.

Surface modifications of three-dimensional titanium material used for implants in medicine

Surface modifications of three-dimensional titanium material used for implants in medicine

Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU

Cílem projektu je vývoj a charakterizace pokročilých implantátů, které výrazně zlepšují osteointegraci a eliminují proliferaci bakterií a produkci biofilmu.

Podpořené projekty 2022
A compact device for rapid identification of pathogens from human body fluids

A compact device for rapid identification of pathogens from human body fluids

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Rebrošová, Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA.

Cílem projektu je připravit kompaktní zařízení k detekci a charakterizaci mikrobů přímo z lidských tělních tekutin. Včasná identifikace původců a jejich profilu antimikrobiální rezistence může významně zlepšit léčbu infekce, snížit náklady na zdravotní péči, zmírnit stále rostoucí antimikrobiální rezistenci a zachránit život.

Bioanalytical quality control of cGMP/ATMP-grade stem cells and progenitors

Bioanalytical quality control of cGMP/ATMP-grade stem cells and progenitors

Hlavní řešitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Kmenové buňky a progenitory představují základní zdroj pro vývoj léčivých přípravků ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) pro moderní terapii a tkáňové inženýrství. Cílem projektu je převést nové experimentální postupy kontroly kvality (QC) do standardních operačních protokolů.

A high-throughput screening system for the identification of novel inhibitors against melanoma

A high-throughput screening system for the identification of novel inhibitors against melanoma

Hlavní řešitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., Biologický ústav LF MU.

Vysoce výkonné platformy pro screening léčiv jsou používány k identifikaci sloučenin s požadovanou biologickou aktivitou, které by mohly vést k novým léčebným postupům. Záměrem projektu je vyvinout nový buněčný systém pro efektivnější vysokokapacitní screening chemických knihoven sloučenin.

  Kontakt

Ing. Karolina Kašparová

Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 3782
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info