InGA LF Accelerate

VÝZVA 2023 - probíhá hodnocení

   Získejte až 500 000 Kč na rozvoj vašeho výzkumu!

Za účelem posouzení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje na LF MU a dosažení znatelného posunu v procesu jejich uplatnění v praxi bylo v létě 2021 v rámci Interní grantové agentury LF MU vytvořeno projektové schéma LF Accelerate.

Cílem schématu je:

 • zvýšení počtu a kvality výsledků výzkumu a vývoje vytvářených na LF MU za účelem jejich uplatnění v praxi,
 • zvýšení interakce mezi LF MU a aplikační sférou, včetně zvyšování povědomí o výzkumných činnostech a výsledcích LF MU,
 • podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, Proof of Concept projektů a zakládání start-up / spin-off společností na LF MU.

V rámci realizace podpořených projektů musí být:

 • dosaženo minimálně jednoho výsledku uznávaného dle definice druhů výsledků (RIV), nebo výsledku typu O, vedeného jako „ostatní výsledky”, dedikované majoritně LF MU
 • prokazatelně navázána komunikace či spolupráce s minimálně jedním komerčním partnerem,
 • podána alespoň jedna žádost o navazující financování (externí i interní schémata),
 • připravena marketingová prezentace výsledků bezpečná z hlediska ochrany důvěrných informací a zveřejněna prostřednictvím vhodných propagačních kanálů.

Expertní panel pro posouzení aplikačního potenciálu jednotlivých žádostí o podporu:

 • Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. manažerka duševního vlastnictví, Centrum pro transfer technologií MU
 • MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA, CZECRIN, vedoucí CTC, access & development manager
 • Dr. Barbora Šumová, Senior Investment Associate at i&i Biotech Fund & Member of the Board of Directors
 • Dr. Scott Kraft, Faculty Lead - Innovation Hub at W21C, University of Calgary; Director of the SPARK Calgary program
 • prof. Craig Garner, Charité Berlin; previously Stanford University; Founder and Director of SPARK-BIH; Co-founder and Advisor, Navan Technologies, Inc. and  Balance Therapeutics, Inc.

Grantové schéma je založeno na principech úspěšného mezinárodního SPARK Stanford Program.

Směrnice Interní grantová agentura LF MU

Projekty podpořené v rámci výzvy 2022

A compact device for rapid identification of pathogens from human body fluids
A compact device for rapid identification of pathogens from human body fluids

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Rebrošová, Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA.

Cílem projektu je připravit kompaktní zařízení k detekci a charakterizaci mikrobů přímo z lidských tělních tekutin. Včasná identifikace původců a jejich profilu antimikrobiální rezistence může významně zlepšit léčbu infekce, snížit náklady na zdravotní péči, zmírnit stále rostoucí antimikrobiální rezistenci a zachránit život.

Bioanalytical quality control of cGMP/ATMP-grade stem cells and progenitors
Bioanalytical quality control of cGMP/ATMP-grade stem cells and progenitors

Hlavní řešitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Kmenové buňky a progenitory představují základní zdroj pro vývoj léčivých přípravků ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) pro moderní terapii a tkáňové inženýrství. Cílem projektu je převést nové experimentální postupy kontroly kvality (QC) do standardních operačních protokolů.

A high-throughput screening system for the identification of novel inhibitors against melanoma
A high-throughput screening system for the identification of novel inhibitors against melanoma

Hlavní řešitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., Biologický ústav LF MU.

Vysoce výkonné platformy pro screening léčiv jsou používány k identifikaci sloučenin s požadovanou biologickou aktivitou, které by mohly vést k novým léčebným postupům. Záměrem projektu je vyvinout nový buněčný systém pro efektivnější vysokokapacitní screening chemických knihoven sloučenin.

  Kontakt

Ing. Karolina Kašparová

Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 3782
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info