Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Autoři

NOVOTNÝ Jan VÍTEK Pavel ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ Dagmar BÜCHLER Tomáš FERANEC Richard FISCHEROVÁ Daniela FOLDYNA Martin FRANKOVÁ Soňa GÜRLICH Robert HAKL Marek HALÁMKOVÁ Jana HOLEČKOVÁ Petra KISS Igor KISSOVÁ Jarmila KRAJSOVÁ Ivana KRUTÍLKOVÁ Věra LINKE Zdeněk NĚMEČEK Radim NETÍKOVÁ Irena OLIVERIUS Martin PAVLIŠTA David PECEN Ladislav PETRÁKOVÁ Katarína ŠEVČÍK Pavel TESAŘOVÁ Petra VYSOČANOVÁ Petra ZEMANOVÁ Milada ZIMOVJANOVÁ Martina

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní část knihy je věnována metodice klinického výzkumu v onkologii a základním informacím o principech radioterapie. Ve druhé, stěžejní části publikace, se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnuti u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součásti léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize není zpracována, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také hematologické nejsou diskutovány malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anemie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Samostatnou součástí každého výtisku knihy jsou pak tři praktické přílohy – Interakce cytostatik, Optimální postupy při přípravě a skladování cytostatik a Hereditární nádorové syndromy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info