Změny velikosti jaderných pórů po aplikaci terapeutického ultrazvuku

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

VAŠKOVICOVÁ Naděžda JANISCH Roman ŠKORPÍKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Aplikací terapeutického ultrazvuku na tkáňové buňky dochází k ovlivnění dynamiky některých buněčných procesů. Předpokladem je, že změny velikosti jaderných pórů mohou vzniknout v důsledku dvou mechanismů. Prvním je bezprostřední mechanický účinek na vazby jednotlivých podjednotek jaderných pórů (poriny, asociované proteiny). Druhým jsou buněčné mechanismy tj. buňkou řízené změny struktury jaderného póru buď v důsledku transportu makromolekuly přes jaderný pór, nebo z důvodu přeskupení jaderných pórů v jaderném obalu. K pozorování struktury jaderného obalu byly vzorky zpracovány metodou freeze-etching. Na replikách byly snímány lomy vnitřní a vnější membránou jaderného obalu jednotlivých buněk. Ve vzorcích ovlivněných terapeutickým ultrazvukem byly zjištěny nejen rozdíly v průměru jaderných pórů, ale i rozdílný vzhledu lomů jaderným pórem. Změna vzhledu lomu odpovídá změně soudržnosti jednotlivých podjednotek jaderného póru. K této změně nejpravděpodobněji došlo v důsledku narušení vazeb mezi poriny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info