Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem?

Autoři

KINDLOVÁ Dagmar JAKUBÍČKOVÁ Barbora MOULIS Mojmír SKŘIČKOVÁ Jana TURČÁNI Pavel HRAZDIROVÁ Anna TOMÍŠKOVÁ Marcela BINKOVÁ Ilona STAŇKOVÁ Yvonne NOVOTNÁ Bronislava

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Pneumologica et Phthiseologica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova bronchial asthma; difficult-to-treat asthma; bronchoscopy
Popis Astma bronchiale je v současné době jednou z nejčastějších chronických nemocí. Je to onemocnění nevyléčitelné, ale ve většině případů velmi dobře reagující na léčbu. Velká část nemocných má při správně vedené léčbě astma pod kontrolou, jsou stabilizovaní, bez příznaků. Existuje však skupina nemocných s obtížně léčitelným astmatem. kteří i přes adekvátní léčbu a přes dobrou compliance mají každodenní příznaky astmatu. Pouze v 5 % případů je však astma obtížně léčitelné v pravém slova smyslu. Proto je nutné při podezření na těžké či obtížně léčitelné astma ověřit diagnózu astmatu, ověřit adherenci pacienta k léčbě, překontrolovat, zda je správně vedena léčba a zda jsou vyšetřeny a zaléčeny komorbidity, které mohou průběh astmatu zhoršovat. V případě, že testy ověření bronchiální hyperreaktivity (bronchodilatační a bronchokonstrikční testy) jsou negativní, je vhodné diagnózu astmatu ověřit histologicky. V diagnosticky nejasných případech je tedy indikované bronchoskopické vyšetření s provedením endobronchiální a ebeny. i transbronchiální biopsie. Toto vyšetření je vázané na pracoviště, která mají zkušený bronchoskopický tým a zázemí patologa. Autoři článku hodnotili soubor 106 pacientu s podezřením na obtížně léčitelné astma, u kterých byla indikována diagnostická bronchoskopie v letech 2009-2012. V daném souboru byla diagnosticky přínosná endobronchiální biopsie u 86 pacientů. Diagnóza bronchiálního astmatu byla histologicky potvrzena u 51,16 %, ve zbylých 48,8 % se o astma bronchiale nejednalo, příčina potíží byla jiná (chronická obstrukční plicní nemoc, gastroezofageální reflux, chronická bronchitida, postižení plicního intersticia, plicní karcinom. tracheální dyskineze, cizí těleso, nebo kombinace výše uvedeného).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info