Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a jeho korelace v rámci multimodálního monitoringu u pacientů po těžkém poranění mozku

Autoři

GÁL Roman MRLIAN Andrej SMRČKA Martin NEUMAN Eduard

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Morbidita a mortalita pacientů s těžkým poraněním mozku zůstává navzdory zrychlené primární péči, zlepšeným operačním možnostem a nejmodernějsí pooperační intenzivní péči neuspokojivě vysoká. Cílem práce je vyhodnotit korelaci hladin tkáňového kyslíku s jinými, již etablovanými metodami v rámci multimodálího monitoringu a detekovat možné zlepšení výsledků v léčbě pacientů po těžkém poranění mozku. Závěr: Byla potvrzena silná korelace mezi hladinami PbtO2 a ICP. Pokles hladin tkáňového kyslíku byl iniciátorem terapeutické intervence. Detailnější zhodnocení přínosu měření hladin tkáňového kyslíku ve zhodnocení výsledku léčby si vyžaduje zařazení většího počtu pacientů a porovnání s retrospektivně získanými daty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info