Úskalí diagnostiky nádorů plic a bronchů u adolescentů.

Autoři

BAJČIOVÁ Viera SKOTÁKOVÁ Jarmila MÚDRY Peter ŠTĚRBA Jaroslav

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.mou.cz/bod-2012--edukacni-sbornik/file.html?id=1320
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova tumors of the lung; lungs; etiological factors
Popis Primární nádory plic a bronchů jsou u mladé generace do 20 let věku extrémně vzácné na rozdíl od dospělé populace, u které patří nádory plic mezi nejčastější malignity. V USA je udávána incidence dle údajů SEER u pacientů mladších 20 let 0.049 : 100 000. V České republice je dle údajů UZIS ČR incidence u dospívajících ve věku 16-19 let 0.14 : 100 000 u mužů a 0.08 : 100 000 u dívek. V skupině mladých dospělých 20-24 let je incidence u mužů 0.24 : 100 000 a u mladých žen 0.13 : 100 000. Většina nádorů vyrůstá v dolních lalocích plic, bez rozdílu stranové predilekce. Ve srovnání se starší generací u mladších věkových skupin převažují dle literatury ženy, čemu ale neodpovídá incidence v ČR. U mladých lidí je výrazně častější pokročilé a diseminované onemocnění se vzdálenými metastázami. Incidence v dospělé populaci prudce narůstá, především v ženské části populace, ale incidence u mládeže pod 20 let zatím nemá vzrůstající trend. Na rozdíly v epidemiologii primárních plicních nádorů mohou mít vliv zřejmě etiologické faktory, především faktory vnějšího prostředí a kouření. I když počet kuřáků u mladých lidí dosahuje v ČR alarmujících čísel, tento fakt se zřejmě projevuje až ve věku nad 30 let. U adolescentů pravděpodobně hrají roli v etiologii a patogenezi jiné, zatím ne úplně jasné faktory

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info