Maligní fibrózní histiocytom – rizikové faktory přežití

Autoři

MAHDAL Michal ROZKYDAL Zbyněk JANÍČEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortopedie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova soft tissue sarcoma; malignant fibrous histiocytoma
Popis Úvod: Cílem práce bylo zjistit rizikové faktory ovlivňující prognózu maligního fibrózního histiocytomu. Materiál a metody: Autoři hodnotili 43 nemocných s MFH z období 2001–2008 v průměrném věku 59 let (18–80). Doba sledování byla v průměru 2,8 let. Výsledky: V souboru přežilo 5 let od zahájení léčby 13 nemocných (58 %). Po široké resekci přežilo 77 % nemocných, po marginální resekci 58 %. Nemocní pod 60 let přežili v 73 %, nad 60 let ve 43 %. Při povrchové lokalizaci přežilo 100 % nemocných, při hluboké lokalizaci jen 52 %. Nemocní s histologickým stupněm I a II přežili v 73 %, se stupněm III v 46 %. Nemocní s velikostí tumoru do 8 cm v průměru přežili v 79 %, u velikosti nad 8 cm jen 36 %. Při přítomné metastáze bylo 5leté přežití ve 20 % a u nepřítomné metastázy v 63 %. Diskuze: Autoři považují za rizikový faktor přežití věk nad 60 let, marginální resekci, hlubokou lokalizaci tumoru, histologický stupeň III, velikost tumoru nad 8 cm v průměru a přítomnost metastázy v době stanovení diagnózy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info