The education of refugee pupils in the Czech Republic: the teacher´s perspective

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Vzdělávání dětí uprchlíků v České republice: pohled učitele
Autoři

VODIČKOVÁ Martina

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Poster je věnován tématu edukace dětí, které jsou žadatelé o mezinárodní ochranu, žijících v uprchlických táborech Ministerstva vnitra ČR. Odborné veřejnosti chceme představit specifickou cílovou skupinu ve stávajícím systému imigrační a školské politiky v České republice. Na problematiku nahlížíme očima pedagogů, kteří s těmito žáky každodenně pracují na příslušné základní škole. Studie přináší analýzu kvalitativně zpracovaných polostrukturovaných rozhovorů. Podrobně sledujeme především edukační strategie, metody a formy, které jsou učiteli využívány ve výuce, dále sledujeme edukační bariéry a problémy žáků-uprchlíků a v neposlední řadě specifické vzdělávací potřeby této cílové skupiny. Cílem našeho šetření bylo přiblížit edukační strategie vyučujících a hlouběji proniknout do problematiky, která u nás i ve světě zatím stojí na okraji zájmu. Poster obsahuje také případná doporučení pro práci s touto cílovou skupinou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info