V centru výzkumu angolští pedagogové

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

GULOVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Rozsáhlá kapitola přináší analýzu výzkumu, který byl v uplynulých letech realizován v prostředí rozvíjející se společnosti, v rámci projektu sociálněpedagogických aktivit v provincii Bié, v Kuitu. Informanty výzkumu jsou angolští pedagogičtí pracovníci, kteří prošli vzdělávacím programem animátora volnočasových aktivit, pedagoga volného času a sociálního pedagoga a pracovali jako pedagogové v Kabinetu sociální pedagogiky a v projektu terénní sociálněpedagogické práce. V rámci sběru dat se podařilo získat zajímavý materiál, jednak prostřednictvím ohniskových skupin a rozhovorů. Tento materiál byl přeložen do českého jazyka a přepsán a následně podroben analýze prostřednictvím zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové. Výsledky otevřeného, axiálního a selektivního kódování přinesly plastický obraz života v krajině, která byla staletí kolonizována a prošla mnohaletým utrpením občanské války. Výzkum směřoval zejména do oblastí možné aktivizace a vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin, především prostřednictvím mechanismů sociální pedagogiky. Z analýzy výzkumu vyplynula velká touha místních pedagogu po zvýšení životní a profesní perspektivy, zejména ve vztahu k dětem a dospívající populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info