PLAZMATICKÉ HLADINY THIAMINU V TĚHOTENSTVÍ JSOU SNÍŽENÉ U ŽEN S GESTAČNÍM DIABETEM

Autoři

PÁCAL Lukáš BARTÁKOVÁ Vendula PLESKAČOVÁ Anna KUDLÁČ Roman KURICOVÁ Katarína DVOŘÁKOVÁ Veronika BĚLOBRÁDKOVÁ Jana TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Thiamin (vitamin B1) se uplatňuje při regulaci metabolizmu glukózy. Thiamin slouží jako kofaktor některých enzymů (např. transketolázy). Do buňky se dostává pomocí specifických thiaminových transportérů 1 (THTR1 kódovaný genem SLC19A2) a 2 (THTR2 kódovaný genem SLC19A3). V buňce je aktivován enzymem thiamin pyrofosfokinázou (TPK1). Bylo prokázáno, že u diabetu dochází ke změnám metabolizmu thiaminu, které se mohou uplatňovat při vzniku a progresi mikrovaskulárních komplikací diabetu. Předpokládáme, že podobné abnormality by mohly hrát roli i při vzniku gestačního diabetu (GDM). Cílem práce bylo stanovit plazmatické koncentrace thiaminu u těhotných žen s a bez GDM. Dále jsme studovali variabilitu v genech SLC19A2, SLC19A3 a TPK1 ve vztahu k plazmatickým hladinám thiaminu. Metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 126 těhotných žen, z toho 97 s GDM a 29 bez GDM. GDM byl diagnostikován na základě výsledků orálního glukózového tolerančního testu (oGTT). Od každé participantky studie byly odebrány dva vzorky periferní krve: první mezi 24. a 28. týdnem těhotenství a druhý 6 a více týdnů po porodu. Ze vzorků krve byla separována plazma a z leukocytů izolována DNA. Plazmatické hladiny thiaminu byly stanoveny pomocí HPLC. Detekovali jsme 7 SNP: 3 v genu SLC19A2 (rs1983546, rs7522245, rs6656822), 3 v genu SLC19A3 (rs13025803, rs4973216, rs7567984) a 1 v genu TPK1 (rs228582). Genotypizace byla provedena pomocí TaqMan Assays (Applied Biosystems). Výsledky: Hladiny thiaminu byly významně nižší v těhotenství než po porodu v obou skupinách (P < 0.001 a 0.02, Wilcoxon). Srovnání mezi skupinami s a bez GDM ukázalo nižší hladiny thiaminu v těhotenství ve skupině s GDM (P = 0.01, Mann-Whitney). Po porodu se hladiny nelišily (P > 0.05, Mann-Whitney). Dále jsme počítali rozdíl v hladinách thiaminu mezi druhým a prvním odběrem. Skupiny se v tomto parametru nelišily (P > 0.05, Kolmogorov-Smirnov). U skupiny žen s GDM jsme nalezli korelace mezi thiaminem v těhotenství a váhou a BMI před porodem (r = - 0.25, P = 0.01) a glykemií v čase 120 min v oGTT (r = 0.3, P = 0.002). Nenalezli jsme vztah mezi genotypy žádného ze studovaných SNP a plazmatickými hladinami thiaminu (P > 0.05, Kruskal-Wallis ANOVA). Závěr: Zjistili jsme, že GDM je spojený s deficitem thiaminu v těhotenství. Zda se jedná o důsledek diabetu nebo jeden z faktorů uplatňujících se při jeho vzniku je třeba dále studovat. Poděkování: IGA MZ ČR NT13198
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info