Patnáctileté přežití u pacientů s nevýznamnými aterosklerotickými změnami koronárních tepen

Autoři

MÁCHAL Jan HLINOMAZ Ota VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Byla zjištěna statisticky významně vyšší doba dožití u jedinců s hladkostěnnými koronárními tepnami (A) oproti skupině s potvrzenou ICHS (pcorr<0,0001) i oproti skupině s nevýznamnými aterosklerotickými změnami (pcorr<0,01). Oproti tomu nebyl rozdíl mezi pacienty s klinicky významnou ICHS (C) a s nevýznamnými aterosklerotickými změnami (B). Uvedené rozdíly byly statisticky významné i po započtení efektu věku a pohlaví (hladkostěnné koronární tepny vs. ICHS: p<0,05, HR 2,25; hladkostěnné koronární tepny vs. nevýznamné aterosklerotické změny: p<0,05, HR 2,57).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info